Svorníkové svařování
v ochranném plynu

Detaily k naší svařovací technologii

Metoda "Zdvihového přivařování svorníků v ochranném plynu" bývá používána na svorníky o průměrů od 3 do 12mm (16mm). Kladný pól zdroje proudu je upnut na základní materiál. Svorník je zasunut do kleštiny v pistoli pro svorníkové svařování a přiložen k základnímu materiálu.

Na začátku svařovacího procesu se svorník díky zdvihacímu mechanismu a pomocnému elektrickému oblouku o nepatrné intenzitě proudu nazdvihne, následně se mezi špičkou svorníku a základním materiálem zapálí hlavní elektrický oblouk. Hodnota použitého proudu hlavního elektrického oblouku závisí na průměru svorníku. Čelní plocha svorníku a protilehlý základní materiál se nataví.

Po uplynutí nastaveného svařovacího času se svorník ponoří do vzniklé tavné lázně a obě natavené plochy se spojí. Následně se odpojí zdroj elektrického proudu, tavenina ztuhne a zchladne.

Pro svařovaní v ochranném plynu je nutné použít vhodné zařízení. Přívod ochranného plynu musí být na držáku svorníků utěsněn gumovou manžetou.

Je nutné dbát na použití vhodného ochranného plynu: Ocel a nerezavějící ocel: 82% Ar + 18% CO2; hliník: čistý Ar nebo Ar + He.

KROK 1

Svorník se přiloží k základnímu materiálu.

KROK 2

Svorník se mechanicky zvedne a zapálí se elektrický oblouk.

KROK 3

Elektrický oblouk nataví svorník i základní materiál.

KROK 4

Svorník se vnoří do taveniny.

KROK 5

Vznikne celoplošný svar.

Metoda Svorníkové svařování v ochranném plynu
Minimální tloušťka plechu pro svařování 1/4 d
Maximální průměr svorníku d při sváření v různých polohách 25 ↓
  16 ←
  20 ↑
Vhodná povrchová úprava ¹) čistý kov, válcovaný povrch, svařitelný základní nátěr, náletová rez, lehce mastný povrch
Nevhodná povrchová úprava ¹) žárové zinkové, uvolněné vrstvy okupují, hrubá koroze, ochranný nátěr
Obvyklá použití Svorníky od ø 8 mm pro ocelové konstrukce, nosné kontrukce a stavby lodí (na nahrubo očištěné povrchy, pro hluboké průvary, vhodné na staveniště)
¹) Zde se jedná pouze o všeobecné informace bez záruky. Podmínky musí být v jednotlivých případech svařování prověřeny. Požadavky na čistotu se v zásadě zvyšují s klesající dobou svařování. Nejlepších výsledků je vždy dosaženo na čistých kovových površích.