Technické informace

Technické informace pro větší bezpečnost vaší svařovací technologie


Svorníkové svařování v souladu s ČSN EN ISO 14555

Obloukové přivařování svorníků je proces svařování, při kterém se konec svorníku a základní materiál roztaví krátce hořícím obloukem a poté se spojí. Pro dosažení dokonalých výsledků musí být použity nejen vhodné materiály, povrchy a zařízení, ale také elektrické procesy musí být koordinovány s mechanickým pohybem. Bezchybná kvalita je pro společnost KÖCO nejvyšší prioritou.

STÁHNOUT PDF

Bezpečné svorníkové svařování v dílně i na stavbě v souladu s mezinárodními normami

Obloukové přivařování svorníků je proces svařování, při kterém se konec svorníku a základní materiál roztaví krátce hořícím obloukem a poté se spojí. Pro dosažení dokonalých výsledků musí být vhodné nejen materiály, povrchy a zařízení, ale také elektrické procesy musí být koordinovány s mechanickým pohybem zařízení.

STÁHNOUT PDF

Obloukové přivařování svorníků - spolehlivé i při tence povlakovaných materiálech

Pro svorníkové svařování tenkých plechů (zde od asi 0,5 do asi 2,75 mm tloušťky plechu) jsou vhodné pouze procesy svařování s mělkým průvarem. Mimo jiné jsou vhodné svorníky do 8 mm, ale většinou mezi 3 až 6 mm. V sériové výrobě (např. „Bílé zboží“, komponenty pro vozidla), se stále více používají potažené plechy.

STÁHNOUT PDF

Svorníkové svařování ve stavebnictví

Spřahovací trny dle ČSN EN ISO 13918 jsou široce používány, zejména při stavbách spřažených konstrukcí mostů, parkovacích garáží, průmyslových a administrativních budov. Vytvářejí vazbu mezi ocelovým nosníkem a betonovou deskou. Nabízejí výhody díky kompaktní a pevné konstrukci, jednoduché protipožární ochraně se zabetonovanými komorami i rychlému přivařování spřahovacích trnů. Příslušné normy, zejména dnes Eurocode 4, tvoří základ pro dimenzování a výrobu.

STÁHNOUT PDF

Navařené spřahovací trny dle eurocode 4

Spřahovací trny dle ČSN EN ISO 13918 najdete mimo jiné při stavbě mostů. Vytvářejí vazbu mezi ocelovým nosníkem a betonovou deskou tak, aby spolupracovaly. Díky své kompaktní a tuhé konstrukci, jednoduché protipožární ochraně se zabetonovanými komorami a rychlému svařování šroubů s hlavou nabízejí mnoho výhod. Příslušné normy, zejména Eurocode 4, tvoří základ pro dimenzování a výrobu.

STÁHNOUT PDF

Rozšířené zabezpečení kvality při svorníkovém svařování se zdvihovým zážehem

Dlouhodobě má obloukové přivařování trvalé místo při přivařování svorníků v kompozitní konstrukci a při výrobě ocelových konstrukcí. Výsledkem tohoto procesu je vyšší hospodárnost a bezpečnost. Dobře provedený svar vydrží vyšší zatížení než klasické spojení šroubů a základních materiálů.

STÁHNOUT PDF

KÖCO Spřažené konstrukce

Výhodné a inovativní stavby se často vyznačují ideální kombinací různých stavebních materiálů. Příznivá interakce oceli s vysokou pevností v tahu a betonu s vysokou pevností v tlaku a dobrou odolností proti korozi je v pevné konstrukci již dlouho známa. V spřažené konstrukci je nyní možné kombinovat pozitivní vlastnosti oceli a pevné konstrukce.

STÁHNOUT PDF