Svorníkové svařování
s hrotovým zážehem

Detaily k naší svařovací technologii

Metoda "Svorníkové svařování s hrotovým zážehem“ bývá používána pro svorníky s průměrem od 3 do 10mm. Využívají se svorníky s přírubou a zapalovacím hrotem. Jako zdroj elektrického proudu slouží kondenzátorový zdroj. Proud může dosahovat hodnot 10.000A, svářecí čas leží mezi 1 až 3 ms.

Kondenzátory se nabijí na požadované napětí. Záporný pól je spojen se svorníkem. Svorník se svým zapalovacím hrotem přiblíží k základnímu materiálu. Rychle stoupající proud roztaví zapalovací hrot a zapálí tím elektrický oblouk.

Svorník a základní materiál se nataví. S nárazem svorníku zhasne elektrický oblouk, tavné zóny se spojí a ztuhnou. Zbytková energie kondenzátorů se vybije ve zkratu.

Při svorníkovém svařování s hrotovým zážehem existují dvě metody. Při "sváření s mezerou" je svorník nadzvednut a následně zrychlen zpětným rázem pistole. Díky tomu dojde k zapálení oblouku přes zapalovací hrot.

Při "sváření s dotykem" se dotýká zapalovací hrot přímo základního materiálu. Sepnutím proudu se zapalovací hrot roztaví a zapálí elektrický oblouk. Svorník se pohybuje k základnímu materiálu a přivaří se.

Doba svařování touto metodou je delší než při svařování s mezerou.

Velmi krátký proces svařování lze sledovat pouze pomocí oscilogramů. Měřicí zařízení, která jsou dnes k dispozici, mohou proces uložit a umožnit tak přesné vyhodnocení procesu.

 

 

Metoda Svorníkové svařování s hrotovým zážehem
Minimální tloušťka plechu pro sváření 1/10 d, min. 0,5 mm
Maximální průměr svorníku d při sváření v různých polohách 8  ↓ (zpravidla hliník)
  8  ← (zpravidla hliník)
  8 ↑ (zpravidla hliník)
Vhodná povrchová úprava ¹) čistý kov, lehce mastný povrch, galvanicky pozinkovaný povrch (svařitelné s omezením)
Nevhodná povrchová úprava ¹) Galvanické pozinkování nad cca 15 mm, organické povlaky, elektrické izolační vrstvy (např. eloxovaný hliník)
Obvyklá použití tenké plechy, zejména nerezové oceli a hliník, vysoké nároky na nepoškozenou pohledovou stranu
¹) Zde se jedná pouze o všeobecné informace bez záruky. Podmínky musí být v jednotlivých případech svařování prověřeny . Požadavky na čistotu se v zásadě zvyšují s klesající dobou svařování. Nejlepších výsledků je vždy dosaženo na čistých kovových površích.