Metody svorníkového svařování

Technika obloukového přivařování svorníků

Obloukové přivařování svorníků, zkráceně "Svorníkové svařování" je svařovací proces, při kterém vznikne mezi svorníkem a základním materiálem elektrický oblouk, který obě části nataví. Po uplynutí svářecího času se ponoří svorník do taveniny, svářecí proud se vypne a tavenina zchladne. Výsledkem svorníkového svařování je zhotovení trvalého spoje svorníků s kovovými konstrukčními díly.

KROK 1

Svorník se přiloží k základnímu materiálu.

KROK 2

Svorník se mechanicky zvedne a zapálí se elektrický oblouk.

KROK 3

Elektrický oblouk nataví svorník i základní materiál.

KROK 4

Svorník se vnoří do taveniny.

KROK 5

Vznikne celoplošný svar.

Výhody KÖCO- techniky svorníkového svařování

S KÖCO technikou svorníkového svařování bude závitový svorník, čep, zdířka, spřahovací trn, kotvící prvek atd. o průměru 2 - 25mm bleskurychle a celoplošně navařen na plech, trubku, profil atd.

Výhody této svařovací technologie:

 • Stavební díl může být přístupný jen z jedné strany
 • Není potřeba žádné vrtání, které u dutých těles může vést k netěsnostem
 • Vysoká bezpečnost díky celoplošnému spoji
 • Vysoká produktivita díky extrémně krátkému svářecímu času
 • Umožňuje různé materiálové kombinace
 • Minimální ovlivnění vneseným teplem
 • Minimální nebo žádná deformace zadní strany základního materiálu
 • Jednoduchá obsluha
 • Mezinárodní normy: EN ISO 14555 a EN ISO 13918
 • Spřahovací trny s Evropským technickým schválením ETA-03/0039
 • Inovativní zařízení a svorníky pro svorníkové svařování vlastní výroby

Svorníkové svařování s keramickým kroužkem

Zjistit více

Svorníkové svařování krátkým časem

Zjistit více

Svorníkové svařování v ochranném plynu

Zjistit více

Svorníkové svařování s hrotovým zážehem

Zjistit více