Měřící software StudCalc

Bezpečné měřící metody pro ocelové konstrukční díly se spřahovacími trhy

Po celá desetiletí bývají využívány KÖCO spřahovací trny ke kotvení konstrukčních dílů ocelových konstrukcí. Přenášejí síly a momenty v libovolných směrech z ocelových dílů do betonu. Tvářená hlava spřahovacích trnů zajišťuje rovněž přenos v tahové oblasti betonu. Bleskurychlé navaření spřahovacích trnů s osvědčeným KÖCO zařízením pro svorníkové svařování je důležitým faktorem pro bezpečné a ekonomicky efektivní spoje.

Ocelové konstrukční díly s navařenými KÖCO spřahovacími trny jsou vzhledem k výrobě a montáži v souladu s Evropskými technickými směrnicemi (ETA-03/0039 pro konstrukční oceli a nerezavějící oceli). Základem je European Assessment Document 330084-00-0601 „Steel plate with cast-in anchors“.

Měření se uskutečňuje dle CEN/TS 1992-4:2009 „Design of fastenings for use in concrete“ ("Návrhy kotvení do betonu"). V roce 2019 změněno na EN 1992-4.

S aktualizovanou verzí na 3.1.0 nabízí náš měřící SW StudCalc Pro nejen parametry pro ocelové konstrukční díly s navařenými KÖCO spřahovacími trny dle aktuálních předpisů, ale rovněž možnost připevňování KÖCO spřahovacích trnů s prokázáním na únavu materiálu, např. jeřábová dráha.

V EAD 330084-00-0601 (European Assessment Document „Steel plate with cast-in anchors“), základním dokumentu pro ETA-03/0039 (European Technical Assessment), není únavové měření z formálních, netechnických důvodů řízeno. Dle ETA-03/0039, která platila do června 2018 (European Technical Approval) mohou KÖCO spřahovací trny přenést rovněž únavově relevantní zatížení.

Nabízíme proto uživatelům možnost poskytnout nejmodernější ověření únavy materiálu KÖCO spřahovacích trnů, které jsou přivařeny ke kotevním deskám (na základě do roku 2018 platných hodnot dle ETA-03/0039 z 4. června 2013).

Vlastnosti SW StudCald Pro:

 • 3D zobrazení stavebních situací
 • zaměření dle návrhu nebo dle charakteristického zatížení
 • možné libovolné zátěžové situace
 • okamžité výpočty využití z oceli a betonu v závislosti na různých způsobech selhání
 • lze zohlednit pomocnou výztuž v tahu a/nebo v příčném tahu
 • volitelné spřahovací trny v konstrukční oceli nebo nerezavějící oceli
 • při kotvících skupinách může být různá vzdálenost os v x- a y- směru
 • vyměření tloušťky kotevní desky; můžou být zvoleny ohybové tuhosti nebo elastické kotevní desky
 • volitelné četné připojovací profily ve všech běžných rozměrech
 • volitelné zobrazení výsledků
 • materiálové listy doplňující zobrazení výsledků
 • automatický Update

Bližší informace k postupům najdete v programu StudCalc 3.1.0. Pro další informace nás kontaktujte.

Stažení STUDCALC PRO