OPRAVNÁ SLUŽBA

V PĚTI KROCÍCH K POŽADAVKU NA SLUŽBU

Krok 1

Vaše poptávka servisu

Co pro Vás můžeme udělat?

Oprava
Údržba
Kalibrace
Jiné (Prosím popsat v "Upozornění")

Krok 2

Vaše zařízení pro svorníkové svařování

Prosím popiště Váš produkt k opravě co nejdetailněji

Svářecí agregát

Svářecí pistole

Příslušenství

Krok 3

Zjištění nákladů a uvolění

Vaše žádost

Jaký postup si přejete po zjištění nákladů na opravu?

Jaký postup si přejete po zjištění nákladů na údržbu?

Jaký postup si přejete po zjištění nákladů na kalibraci?

Krok 4

Kontaktní údaje

Prosím zadejte Vaše údaje, abychom Vás mohli kontaktovat.

Krok 5

Téměř hotovo!

Máte ještě nějaké přání?