Svorníkové svařování
krátkým časem

Detaily k naší svařovací technologii

Metoda "Svorníkového svařování krátkým časem" bývá využita pro svorníky s průměrem od 3 do 12mm na tenké plechy. Minimální tloušťka plechu zde činí 1/8 průměru svorníku díky mělkému průvaru do základního materiálu. Této techniky se využívá zvláště k přivařování svařovacích svorníků na tenké plechy. Zpravidla bývají používány svorníky s vyčnívající přírubou a plochou kuželovou špičkou bez hliníkové kuličky.

Kladný pól zdroje proudu je upnut na základní materiál. Svorník je zasunut do kleštiny v pistoli pro svorníkové svařování a přiložen k základnímu materiálu.

Na začátku svařovacího procesu se svorník díky zdvihacímu mechanismu a pomocnému elektrickému oblouku o nepatrné intenzitě proudu nazdvihne, následně se mezi špičkou svorníku a základním materiálem zapálí hlavní elektrický oblouk. Hodnota použitého proudu hlavního elektrického oblouku závisí na průměru svorníku. Čelní plocha svorníku a protilehlý základní materiál se nataví.

Po uplynutí nastaveného svařovacího času se svorník ponoří do vzniklé tavné lázně a obě natavené plochy se spojí. Následně se odpojí zdroj elektrického proudu, tavenina ztuhne a zchladne.

KROK 1

Svorník se přiloží k základnímu materiálu.

KROK 2

Svorník se mechanicky zvedne a zapálí se elektrický oblouk.

KROK 3

Elektrický oblouk nataví svorník a základní materiál.

KROK 4

Svorník se vnoří do taveniny.

KROK 5

Vznikne celoplošný svar.

Metoda Svorníkové svařování krátkým časem
Minimální tloušťka plechu pro svařování 1/8 d
Maximální průměr svorníku d při sváření v různých polohách 12 ↓
  8 ←
  10 ↑
Vhodná povrchová úprava ¹) čistý kov, válcovaný povrch, náletová rez, lehce mastný povrch, pozinkovaný povrch
Nevhodná povrchová úprava ¹) uvolněné vrstvy okupují, hrubá koroze, organický povlak
Obvyklá použití Svorníky s průměrem 5 až 10 mm, bez ochranného plynu pro nízké nároky a s ochranným plynem pro vyšší nároky na tvar svaru
¹) Zde se jedná pouze o všeobecné informace bez záruky. Podmínky musí být v jednotlivých případech svařování prověřeny. Požadavky na čistotu se v zásadě zvyšují s klesající dobou svařování. Nejlepších výsledků je vždy dosaženo na čistých kovových površích.